Haber

Öğrencilerin Beklediği Haber Sonunda Geldi: Vergisiz Telefon ve Bilgisayar Başvuru Koşulları Açıklandı

Öğrencilerin beklediği haber sonunda geldi. Üniversite öğrencilerine verilecek cep telefonu, bilgisayar ve internet takviyesi başvurularının başvuru kuralları ve değerlendirme sürecine ilişkin bilgiler Resmi Gazete’de yayımlandı.

İşte tüm detaylar…

‘Yükseköğretim Öğrencilerine Teknolojik Cihaz ve İnternet Desteği Sağlanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’ Resmi Gazete’de yayımlandı.

Tebliğin, 26 yaşını doldurmamış açıköğretim öğrencileri hariç, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yükseköğretim öğrencilerine verilecek teknolojik cihaz desteği ve bir yıllık internet desteğine ilişkin kural ve esasları kapsadığı belirtildi. satın alma tarihi itibariyle.

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre teknolojik cihaz desteğine başvuru şartları şöyle:

“MADDE 5- (1) Yükseköğretim Öğrencilerine Teknolojik Cihaz ve İnternet Desteği Sağlanması Hakkında Karar kapsamında teknolojik cihaz desteğinden yararlanmak isteyenler;

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) Açıköğretim programları dışındaki bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrenci olmak,

c) Satın alındığı tarih itibarıyla 26 yaşından küçük olmamak,

ç) Teknolojik cihaz takviyesi başvurusu yapılan bilgisayar cihazı ve cep telefonu cihazının nihai satış fiyatının vergiler dahil 9.500,00 Türk Lirasından az olması,

d) Satın alınan teknolojik cihazın ikinci el olmaması,

e) Satın alınan teknolojik cihaza ait elektronik fatura olması ve faturaya esas olacak öğrenci adına Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarasını da içerecek şekilde düzenlenmiş olması,

f) Satın alınan teknolojik cihaza ilişkin bildirilen IBAN numarasının, satın alan öğrenciye ait olduğu,

g) Satın alınan taşınabilir telefon cihazında kullanılacak telefon hattının, satın alan öğrenciye ait olması,

g) Satın alınan cihaza ilişkin Bakanlıkça istenen bilgilerin elektronik ortamda düzenlenen faturanın ilgili bölümlerine yazılması,

h) Elektronik ortamda düzenlenen faturanın, esas alınan teknolojik cihaz dışında herhangi bir çalışma yapılmaması şartını taşıması gerekir.”

Teknolojik cihaz desteğine nasıl başvurulacağı ve değerlendirmenin nasıl yapılacağına ilişkin Resmi Gazete’de şu ifadeler kullanıldı:

* “MADDE 6 – (1) Teknolojik cihaz desteğinden yararlanmak isteyen öğrencilerin Bakanlığın bilgi sistemi üzerinden başvuru yapması gerekmektedir.

(2) Bakanlık bilgi sistemi üzerinden kimlik doğrulaması yapılarak yapılan başvuruda,

a) Kimlik bilgileri,

b) Teknolojik cihazın satın alındığı firmanın fatura numarası, fatura tarihi ve vergi kimlik numarası veya Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası,

c) Adına kayıtlı telefon numarası,

d) IBAN numarası,

d) Taşınabilir telefon cihazı ekine ait IMEI numarası,

e) Bakanlıkça istenen diğer bilgi ve belgelerin sisteme girilmesi zorunludur. Cihazın faturasında yer alan elektronik kimlik bilgileri (IMEI) esas alınarak, teknik imkanlar dahilinde Taşınabilir Cihaz Kayıt Sistemi üzerinden fatura tarihinden önce kullanılıp kullanılmadığı kontrol edilir. Verilecek takviyeye ilişkin ihtiyaç duyulan diğer bilgiler ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının sistemlerinden alınır.

(3) Başvurular sistem üzerinden değerlendirilir. Başvurunun, öğrencinin girdiği bilgilerle birlikte teknolojik cihaz desteği kurallarına uygun olmaması durumunda başvuru reddedilir ve sistem üzerinden bilgi verilir.

(4) Başvurunun kabul edilmesi halinde; İlgili elektronik kimlik bilgisi veya bilgisi (IMEI), Başvuru Sahibinin adına kayıtlı limitlerle eşleştirilerek Taşınabilir Cihaz Kayıt Sisteminde tanımlanır.

(5) Başvurunun kabul edilmesi üzerine taşınabilir telefon cihazı nihai satış fiyatının yüzde 44,44’ü ve bilgisayar cihazı nihai satış fiyatının yüzde 16,66’sı oranında hesaplanan teknolojik cihaz ek bedeli, ilgili idare tarafından öğrencinin hesabına aktarılır. Öğrencinin verdiği IBAN numarası ile Bakanlık bilgi sistemi üzerinden öğrencinin hesabına aktarılır. Yoluyla sağlanmaktadır.

(6) Aynı tür teknolojik cihaz için yalnızca bir kez başvuru yapılabilir. Farklı türdeki teknolojik cihazları tek tek satın almak mümkündür. Satın alınan cihazlara ilişkin toplam teknolojik cihaz destek tutarı 5.500,00 Türk Lirasını aşamaz.

(7) Fatura tarihini takip eden ayın 20’sinden itibaren iptal ve iade işlemi olmayan cihazlar için teknolojik cihaz güçlendirme işlemleri gerçekleştirilir.

MADDE 7- (1) Teknolojik cihaz desteği kapsamında edinilen taşınabilir telefon cihazları, destekten yararlanan kişi tarafından ancak destekten yararlanıldığı tarihten itibaren en az iki yıl süreyle kullanılabilir. “Bakanlıkça talep edilen IMEI bilgisi veya elektronik kimlik bilgisi (IMEI) bulunan cihazların bilgileri, yalnızca destekten yararlanan kişi adına kayıtlı limitler dahilinde kullanılmak üzere Bilgi Teknolojileri ve İrtibat Kurumuna bildirilir.”

Online destek başvuru koşulları ve değerlendirme sürecine ilişkin Resmi Gazete’de şu bilgilere yer verildi:

“MADDE 8- (1) Yükseköğretim Öğrencilerine Teknolojik Cihaz ve İnternet Desteği Sağlanması Hakkında Karar kapsamında internet desteğinden yararlanmak isteyenler;

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) Açıköğretim programları dışındaki bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrenci olmak,

c) Başvuru tarihi itibarıyla 26 yaşından küçük olmamak,

d) Daha önce bu ekten yararlanmamış olmak,

d) İnternet desteğinden yararlanabilmek için telefon limitinin öğrenciye özel olması,

e) Bakanlıkça belirlenen tarihler içerisinde başvuru şartlarını taşıması gerekir.

MADDE 9- (1) İnternet desteğinden yararlanmak isteyen öğrencilerin Bakanlık bilgi sistemi üzerinden kimlik doğrulaması yaparak başvuruda bulunmaları gerekmektedir. İnternet desteği eğitim süresi boyunca bir kez verilmekte ve on iki ay boyunca kesintisiz olarak verilmektedir.

(2) Bakanlık bilgi sistemi üzerinden yapılan başvuruda;

a) Kimlik bilgileri,

b) Adınıza kayıtlı telefon numarasının sisteme girilmesi zorunludur. Başvuru sahibinin Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarasına kayıtlı telefon numaraları, Bilgi Teknolojileri ve İrtibat Acentası sistemleri aracılığıyla ilgili mobil şebeke operatörlerinden alınabilmektedir. Verilmesi gereken esasa ilişkin ihtiyaç duyulan diğer bilgiler ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının sistemlerinden elde edilir.

(3) Başvurular sistem üzerinden değerlendirilir. Öğrencinin girdiği bilgilerin internet ek kurallarına uymaması durumunda başvuru reddedilir ve sistem üzerinden bilgi verilir.

(4) Başvurunun kabul edilmesi halinde öğrencinin bilgileri ilgili taşınabilir şebeke işletmecilerine bildirilir ve sistem üzerinden bilgi sağlanır. Destek ücreti taşınabilir şebeke işletmecilerine Bakanlık tarafından ödenir.

(5) Sağlanacak internet desteği yıllık 120 gigabayt olup, on iki ay süreyle ücretsizdir ve aylık 10 gigabayt sınırı vardır. Kullanılmayan internet desteği bir sonraki aya devretmez. Bu esas, öğrenci adına kayıtlı kullanım için net bir çizgi ile kullanılır. İnternet desteği sağlandığı sürece öğrencinin numarasının başka bir taşınabilir şebeke operatörüne aktarılması durumunda söz konusu destek sonlandırılacaktır.

(6) İnternet desteği sağlanan öğrencinin, bir yükseköğretim kurumundan mezun olması veya destekten yararlanırken 26 yaşını doldurması durumunda, beşinci fıkrada belirtilen süre boyunca internet desteğinden yararlanmaya devam edilir.

Çeşitli ve son hükümler…

MADDE 10 – (1) Bu Beyannamede yer alan teknolojik cihaz desteğinden yararlanmaya ilişkin kuralların başvuru anında mevcut olmadığı sonradan anlaşılırsa veya desteğin herhangi bir yöntem olmaksızın kullanıldığı tespit edilirse kullanılan esas tutar ödeme tarihinden itibaren 21/7/1953 tarih ve 6183 sayılı Amme Alacakları Tahsil Yöntemine geçilecektir. Destek yararlanıcısından genel kararlar doğrultusunda Kanunun 51 inci maddesinde belirlenen gecikme zammı oranında hesaplanacak faizi ile birlikte geri alınır.

(2) Başvuru sırasında bu Beyannamede belirtilen internet desteğinden yararlanma şartlarının yerine getirilmediğinin sonradan anlaşılması veya desteğin amacına aykırı kullanıldığının tespiti halinde, tanımlı internet desteği kesilecek ve yararlanılan destek tutarı, ödeme tarihinden itibaren 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesinde belirlenen gecikme zammı oranında hesaplanacak faiziyle birlikte ödenecektir. Ancak genel kararlar doğrultusunda hak sahibinden geri alınır.

(3) Bu Tebliğ kapsamında sağlanan destekler Bakanlık bütçesine bu amaçla ayrılan ödenekten karşılanır.

(4) Başvuru sahibinin açık talebi, bu Beyannamede yer alan esaslardan yararlanmak amacıyla ilgili süreçlerde ihtiyaç duyulan bilgilerin kontrol edilmesi amacıyla alınır.

(5) Bakanlık, bu Tebliğin uygulanmasına ilişkin her türlü tereddütleri gidermeye, sorunları çözmeye ve uygulamayı yönlendirmeye yetkilidir.

GEÇİCİ UNSUR 1- (1) İnternet desteğinden yararlanmak için ilk başvuruların bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren iki ay içinde yapılması zorunludur.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
adalar escort
arnavutköy escort
ataşehir escort
avcılar escort
bağcılar escort
bahçelievler escort
bakırköy escort
başakşehir escort
bayrampaşa escort
beşiktaş escort
beykoz escort
beylikdüzü escort
beyoğlu escort
büyükçekmece escort
çatalca escort
çekmeköy escort
esenler escort
esenyurt escort
eyüp escort
fatih escort
gaziosmanpaşa escort
güngören escort
kadıköy escort
kağıthane escort
kartal escort
küçükçekmece escort
maltepe escort
pendik escort
sancaktepe escort
sarıyer escort
şile escort
silivri escort
şişli escort
sultanbeyli escort
sultangazi escort
tuzla escort
ümraniye escort
üsküdar escort
zeytinburnu escort
istanbul escort
betturkey
jojobet
deneme bonusu veren siteler